Ký thỏa thuận hợp tác với Meliá International Group – Dự án Sol by Meliá Phu Quoc