Kí kết hợp tác toàn diện với Ngân hàng Công Thương VietinBank - Chi nhánh Bắc Sài Gòn