CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Số lượng: 01
Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Ngày hết hạn: 31/08/2020

Mô Tả Công Việc
1. Thực hiện Kiểm Soát các Khối nghiệp vụ trong các đợt kiển toán
- Kiểm tra các tài liệu hiện có để xem xét tính tuân thủ chính sách nội bộ, quy trình, thủ tục và các yêu cầu pháp lý liên quan.
- Phân tích dữ liệu hoạt động tiền Kiểm Soát, chọn mẫu Kiểm Soát.
- Đề xuất các thủ tục Kiểm Soát cần thiết dựa trên những vấn đề đã nhìn nhận được qua phân tích tiền Kiểm Soát.
- Thực hiện các thủ tục Kiểm Soát tại đơn vị được Kiểm Soát đã được thiết lập, bao gồm một số vấn đề chính như: kiểm kê, phỏng vấn, đối chiếu, xem xét hồ sơ chọn mẫu, kiểm tra tình hình thực tế…
- Thu thập các tài liệu liên quan làm bằng chứng Kiểm Soát.
- Phát hiện các vi phạm qua Kiểm Soát, đưa ra các kiến nghị ban đầu để nâng cao hiệu quả làm việc của đơn vị được Kiểm Soát.
- Thực hiện báo cáo Kiểm Soát chi tiết với phần việc được giao trong đợt Kiểm Soát.
- Thực hiện báo cáo tổng hợp của cả đợt Kiểm Soát theo sự phân công của Trưởng nhóm Kiểm Soát/Trưởng Phòng.
- Đảm nhận vai trò Trưởng đoàn Kiểm Soát khi được phân công.

a. Đánh giá mức độ rủi ro đối với đơn vị hoặc hoạt động nghiệp vụ được phân công đảm nhận
- Liên tục cập nhật, hệ thống hóa và đánh giá tính hiệu quả và đầy đủ đối với hệ thống văn bản hướng dẫn hoạt động trong nội bộ Khối nghiệp vụ.
- Phân tích các dữ liệu hoạt động chính của các Khối nghiệp vụ để nhìn nhận những rủi ro lớn phát sinh.
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ công việc với các đơn vị được phân công đảm nhiệm để trao đổi, phỏng vấn các vấn đề nghiệp vụ liên quan.
- Phát hiện những vấn đề tốn tại, rủi ro đối với hoạt động nghiệp vụ và đưa ra khuyến nghị.
- Thực hiện các báo cáo đối với các vấn đề phát hiện trình Trưởng Phòng.

b. Thực hiện giám sát và báo cáo kết quả hoạt động của Công ty theo phân công (tháng/Quý/năm).
- Thực hiện việc giám sát hoạt động của Công ty (theo phân công) thông qua Báo cáo tài chính và các báo cáo nội bộ liên quan, nắm bắt kịp thời những vấn đề bất thường và phát sinh lớn hoặc các sai sót, vi phạm tại đơn vị.
- Rà soát báo cáo tài chính định kỳ Quý/năm: Định kỳ hàng Quý/năm rà soát Báo cáo tài chính của Công ty đảm bảo số liệu hoạt động của công ty trong kỳ được phản ánh đúng với thực tế.
- Kiến nghị với Trưởng Phòng về các biện pháp cảnh báo, yêu cầu điều chỉnh các nghiệp vụ sai sót hoặc các biện pháp kiểm tra tức thì, các thủ tục Kiểm Soát bổ sung đối với các đợt Kiểm Soát tại công ty.
- Trực tiếp thực hiện các báo cáo giám sát trình Trưởng Phòng xem xét.
c. Lưu trữ hồ sơ Kiểm Soát đầy đủ theo đúng quy định của Pháp luật và MIK Group.
d. Thực hiện giám sát từ xa trong việc theo dõi các khắc phục được xác định trong quá trình Kiểm Soát nội bộ của các Khối nghiệp vụ.
e. Liên tục cập nhật các kiến thức về mảng nghiệp vụ được phân công (tự cập nhật hoặc tham gia các khóa đào tạo theo quy định) đảm bảo năng lực Kiểm Soát.
f. Thực hiện việc hỗ trợ về mặt chuyên môn cho các KTV khác trong lĩnh vực được phân công, đóng góp các ý kiến cải thiện năng suất lao động, phương pháp làm việc của Phòng.
g. Hỗ trợ công tác lập kế hoạch Kiểm Soát (năm/tháng) theo phân công của Trưởng Phòng.
h. Xem xét, đề xuất các thay đổi có giá trị cao về quy trình Kiểm Soát, chương trình Kiểm Soát, các quy định phục vụ hỗ trợ trong công tác Kiểm Soát của Phòng Kiểm Soát nội bộ.
i. Kiểm soát các công việc của nhân viên Kiểm Soát trong nhóm Kiểm Soát thực hiện đầy đủ và chất lượng được bảo đảm theo quy trình Kiểm Soát.
j. Thiết lập và quản lý nhóm Kiểm Soát cho cuộc Kiểm Soát hiệu quả khi thực hiện làm trưởng nhóm Kiểm Soát tại đơn vị.
2. Các nhiệm vụ khác
- Thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ khác theo yêu cầu/chỉ đạo của Trưởng phòng và lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc
1. Trình độ Học vấn:
- Tốt nghiệp đại học với chuyên ngành như: tài chính, kế toán, ….. (Ưu tiên có chứng chỉ CPA, ACC)
- Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phầm mềm liên quan.
- Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Khá.
2. Kinh nghiệm:
- Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Xây dựng, đầu tư bất động sản
- Hoặc làm công tác Kiểm Soát tối thiểu 04 năm.
3. Kiến thức chuyên môn:
- Kiến thức chuyển môn về Kiểm Soát, tài chính, Xây dựng, đầu tư bất động sản.
4. Kỹ năng/Năng lực:
- Khả năng lãnh đạo nhóm tốt.
- Khả năng kiểm soát số liệu tốt, là người cần thận và thực hiện công việc với mức độ chính xác cao. 
- Có phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật.
- Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật, về quản trị kinh doanh và các nghiệp vụ xây dựng, đầu tư kinh doanh Bất động sản.
- Thực hiện được các nghiệp vụ nâng cao của Kiểm Soát: thực hiện được việc phân tích tổng thể, thiết lập được chương trình Kiểm Soát, xem xét, phân tích được báo cáo tài chính của Tập đoàn, có thể đảm nhận được những công việc khó của Kiểm Soát nội bộ.
- Có thể thực hiện đào tạo nghiệp vụ cho các chức danh thấp hơn.
- Có thể làm việc độc lập với cường độ công việc cao, phối hợp làm việc nhóm tốt, chỉ cần định hướng, không cần sự hướng dẫn chi tiết công việc của Lãnh đạo.
- Tư duy nhanh & logic, khả năng tự học hỏi, trau dồi kiến thức.

Lưu ý khác
- Tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, các ngày Lễ trong năm.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.
- Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại.
Email nhận hồ sơ: thuynm@mik.vn

Địa điểm làm việc: Hà Nội

ngày hết hạn: 31/08/2020

200 ký tự còn lại

Danh sách Tuyển dụng