TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH
Số lượng: 01
Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Ngày hết hạn: 31/05/2019

Mô Tả Công Việc
Phụ trách toàn bộ hoạt động của Phòng Quản lý Quy hoạch. Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Giám đốc Khối. Cụ thể gồm:
(1) Triển khai/làm việc/kiểm soát nhà thầu tư vấn về các công việc:
- Khảo sát địa chất, địa hình bước lập quy hoạch;
- Đề xuất phương án ý tưởng; phương án quy hoạch
- Kiểm soát quá trình thiết kế quy hoạch đảm bảo thực hiện được ý tưởng đề ra và tuân thủ các quy định hiện hành.
(2) Rà soát về mặt quy hoạch đối với dự án mới, dự án đang nghiên cứu phát triển;
(3) Phối hợp giải trình về hồ sơ Quy hoạch; 
(4) Tham gia trực tiếp toàn bộ/từng phần đối với các nhiệm vụ chung của Khối như: Kế hoạch phát triển chung của Khối; Báo cáo; Tuyển dụng; Đào tạo nội bộ; Đối nội; Đối ngoại....
(5) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo, yêu cầu của Giám đốc Khối Phát triển Dự án.

Yêu Cầu Công Việc
1. Trình độ Học vấn: Kiến trúc sư (chuyên ngành Quy hoạch đô thị)
2. Kinh nghiệm:
- 8~10 năm trong lĩnh vực tư vấn quy hoạch
- Đã thực hiện hoàn thành tốt các công việc có nội dung tương đương
- Đã từng làm Chủ nhiệm ít nhất 03 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 có quy mô >100ha (Quy mô dân số > 20.000 người)
3. Kiến thức chuyên môn: Am hiểu Hệ thống Quy chuẩn, Tiêu chuẩn có liên quan.
4. Kỹ năng/Năng lực:
- Có kỹ năng giao tiếp; Đàm phán; Thuyết trình; Tổng hợp; Lập kế hoạch; Báo cáo
- Trình độ tin học: thành thạo Tin học văn phòng, MS project và các phần mềm phục vụ công việc;
- Ngoại ngữ: trình độ cơ bản đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.

Lưu ý khác
- Tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, các ngày Lễ trong năm.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.
- Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại.
Email nhận hồ sơ: hr@mik.vn

Địa điểm làm việc: Hà Nội

ngày hết hạn: 31/05/2019

200 ký tự còn lại

Danh sách Tuyển dụng