TRƯỞNG PHÒNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG VÀ TIẾN ĐỘ
TRƯỞNG PHÒNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG VÀ TIẾN ĐỘ
Số lượng: 01
Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Ngày hết hạn: 20/06/2022


Mô tả công việc
I. Về chuyên môn

- Lập kế hoạch công việc của Phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng công việc của Phòng.
- Tham gia soạn thảo các quy định về quản lý chất lượng, nghiệm thu công việc xây dựng, hạng mục/công trình xây dựng, thống nhất áp dụng các biểu mẫu biên bản cho tất cả các Dự án xây dựng công trình theo quy định của MIKGroup và của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá tình hình tiến độ và chất lượng công trình thuộc các Dự án trên cơ sở tuân thủ bản tiến độ và bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt, các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành và quy trình bảo trì công trình. Kiểm tra việc tuân thủ quy định về nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn xây dựng và công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng của các BQLDA. 
- Đối với các công trình, Dự án đang trong giai đoạn nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, tham gia vào quá trình nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình; kiểm tra, đôn đốc việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình để đưa vào sử dụng. 
- Tham gia vào việc xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng công trình.
- Tham gia cho ý kiến về chất lượng hồ sơ thiết kế trước khi ban hành khi có yêu cầu của Lãnh đạo có thẩm quyền.
- Kiểm tra việc lập hồ sơ chất lượng khi có thanh toán và khi hoàn thành công trình theo từng giai đoạn: cọc, móng - tầng hầm, kết cấu thân (khung, xây thô), hoàn thiện, cơ điện.
- Tham gia hướng dẫn và quản lý việc các Đơn vị liên quan tập hợp đầy đủ hệ thống tài liệu liên quan đến hồ sơ chất lượng công trình/ hồ sơ hoàn thành công trình theo đúng các quy định của pháp luật xây dựng hiện hành.
- Phối hợp với các Đơn vị liên quan lập tổng tiến độ của Dự án.
- Căn cứ trên tổng tiến độ Dự án được duyệt phối hợp với các Đơn vị liên quan lập tiến độ triển khai chi tiết đối với công tác thiết kế, đấu thầu, thi công.
- Thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện của Dự án hàng ngày/ hàng tuần thông qua các báo cáo của các Đơn Vị. Đôn đốc các Đơn Vị liên quan thực hiện các công việc theo đúng tiến độ chi tiết đã được lập. 
- Tham gia kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất Dự án để xác định các thông tin về tiến độ của Dự án, thông tin về nguồn lực thực tế của nhà thầu; kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện thực tế so với các báo cáo định kỳ, đề xuất trong việc xử lý các vấn đề chậm trễ về tiến độ so với kế hoạch đã đề ra. 
- Tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan giữa MIKGroup và các Nhà thầu liên quan tới phạm vi công việc của Khối Dự án.
- Báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu cho Giám đốc Khối.
- Thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ khác theo yêu cầu/chỉ đạo của Giám đốc Khối

II. Về quản lý nhân sự
- Cập nhật, điều chỉnh kịp thời các quy trình, quy định làm việc của từng vị trí trong Phòng cho phù hợp với yêu cầu công việc thực tế tại từng thời điểm.
- Tuyển dụng, phân công công việc hợp lý, kiểm soát quá trình thực hiện và đánh giá hiệu Phòng công việc của cán bộ nhân viên, định kỳ rà soát chất lượng nhân sự trong Phòng để đảm bảo đội ngũ cán bộ của Phòng có đủ trình độ, kỹ năng hoàn thành công việc với hiệu quả cao.
- Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên trong Phòng.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu Giám đốc Khối

Yêu Cầu Công Việc
1. Trình độ học vấn

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc các ngành khác có liên quan
2. Kinh nghiệm
- Tối thiểu 10 năm hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng 
- Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm làm việc cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng với vị trí tương tự Kiến thức về Quản lý dự án
- Am hiểu hệ thống pháp luật về xây dựng, đất đai, kinh doanh bất động sản và hệ thống Quy chuẩn, Tiêu chuẩn có liên quan
- Am hiểu các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình xây dựng
3. Kỹ năng
- Kỹ năng sử dụng tốt phần mềm MS Office và Các phần mềm chuyên ngành (Auto Cad, Microsoft Project...)
- Kỹ năng giao tiếp, trình bày, giải quyết vấn đề tốt
- Có kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và quản lý tốt
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành

Chế độ Phúc lợi
- Tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, các ngày Lễ trong năm.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.
- Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại.
Email nhận hồ sơ: hanhch@mik.vn (Tiêu đề/Subject: ghi rõ vị trí ứng tuyển)

Địa điểm làm việc: HN

ngày hết hạn: 20/06/2022

200 ký tự còn lại

Danh sách Tuyển dụng