GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
Số lượng: 01
Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 30/05/2022

Mô Tả Công Việc

- Nghiên cứu, nắm bắt quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, quy hoạch, tài chính,…
- Nhận biết, nắm bắt, đánh giá phân tích hiện trạng pháp lý tại khu vực, địa điểm có mục tiêu đầu tư.
- Hiểu biết về cơ cấu tổ chức, thẩm quyền, quy trình giải quyết công việc của cơ quan Nhà nước các cấp đối với lĩnh vực đầu tư, dự án, đất đai, bất động sản, xây dựng cơ bản,…
- Có khả năng giao dịch, nhận biết đầu mối (tổ chức/cá nhân), chức trách, thẩm quyền trong từng trường hợp tiếp cận dự án/địa điểm, thủ tục.
- Hiểu cơ bản về kỹ thuật/ nguyên tắc công tác quy hoạch, kiến trúc, xây dựng,… đủ để trình bày với cơ quan thẩm quyền và Ban Lãnh Đạo về mục tiêu đầu tư, ý tưởng sản phẩm, quy cách, quy chuẩn thiết kế xây dựng.
- Phụ trách 1 hoặc 1 nhóm dự án mới phát sinh (các công việc từ đầu đến quyết định giao đất hoặc Giấy phếp xây dựng), tự thực hiện đầu mối công việc lớn/ chính yếu; tổ chức/ hướng dẫn chuyên viên thực hiện.
- Thực hiện công việc theo trách nhiệm và những công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh Đạo...

Yêu Cầu Công Việc
1. Trình độ học vấn

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan Pháp lý dự án, Luật, Kinh tế, Xây dựng, Kiến trúc hoặc các chuyên ngành liên quan.
2. Kinh nghiệm
- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm về pháp lý Bất động sản.
- Am hiểu các quy định về pháp luật có liên quan đến đầu tư BĐS, quản lý dự án đầu tư, xây dựng đất đai, kinh doanh bất động sản…
- Am hiểu các thủ tục pháp lý; Các Hồ sơ pháp lý có liên quan.
3. Kỹ năng
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, lập kế hoạch và báo cáo.
- Có năng lực lãnh đạo, tổ chức công việc hiệu quả, lập kế hoạch và quản lý nhân sự
- Có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.

Chế độ Phúc lợi
- Tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, các ngày Lễ trong năm.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.
- Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại.
Email nhận hồ sơ: ngaltp@mik.vn (Tiêu đề/Subject: ghi rõ vị trí ứng tuyển)

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

ngày hết hạn: 30/05/2022

200 ký tự còn lại

Danh sách Tuyển dụng