Chuyên viên kiểm soát tiến độ, chất lượng

Chuyên viên kiểm soát tiến độ, chất lượng

mô tả công việc

 1. Công tác KSTĐ
 • Tham gia công tác lập tiến độ triển khai các dự án theo sự phân công của Trưởng phòng;
 • Kiểm soát tiến độ gói thầu/Dự án được phân công phụ trách;
 • Kiểm tra, báo cáo Lãnh đạo về tiến độ của các gói thầu, dự án được phân công phụ trách, phối hợp với Ban QLDA đánh giá tiến trình thực hiện, báo cáo Lãnh đạo, cảnh báo kịp thời và đề xuất phương án xử lý các công việc có nguy cơ gây ảnh hưởng tới tiến độ của dự án;
 • Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện tiến độ của các bộ phận, phòng/ban. Lập danh mục các việc sắp đến hạn để đôn đốc các bộ phận thực hiện đảm bảo tiến độ chung;
 • Thường xuyên cập nhật thông tin các dự án trong phạm vi phụ trách để bổ sung hoặc điều chỉnh kế hoạch chi tiết trình Lãnh đạo Công ty; Cập nhật các thời hạn điều chỉnh, phát hành các cập nhật tiến độ kịp thời cho phòng ban, bộ phận;
 • Lập các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo.
 1. Công tác KSCL
 • Tham gia vào công tác soạn thảo các quy trình kỹ thuật thi công, các biện pháp đảm bảo chất lượng công trình phù hợp với các quy định của Nhà nước;
 • Thường xuyên theo dõi báo cáo của BQLDA hàng tuần/ tháng, cập nhật các thông tin để đánh giá về chất lượng thi công xây dựng công trình;
 • Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra công tác giám sát của Ban QLDA và TVGS về các mặt: bảo đảm chất lượng vật tư, bảo đảm chất lượng thi công, chấp hành các quy trình, quy phạm kỹ thuật, bảo đảm ATLĐ, PCCC tại các công trình. Đề xuất xử lý các vi phạm theo quy định của Công ty;
 • Đối với các công trình, dự án đang trong giai đoạn nghiệm thu, nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, tham gia vào quá trình nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình; phối hợp với BQLDA, TVGS đôn đốc việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình để đưa vào sử dụng;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo giao việc của Quản lý trực tiếp.

yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng;
 • Có chứng chỉ tư vấn giám sát và kinh nghiệm tư vấn giám sát trên 5 năm;
 • Kinh nghiệm công tác, tổ chức thi công (Ban Điều hành dự án) hoặc tư vấn giám sát độc lập công trình nhà cao tầng hoặc chuyên viên KSTĐ CL tại các Công ty XD lớn trên 1 năm;
 • Am hiểu các quy định liên quan đến công tác quản lý chất lượng;
 • Thành thạo các phần mềm lập và quản lý tiến độ như Microsoft Project, Primavera
 • Tư duy logic tốt, mạch lạc, khả năng phân tích, đánh giá;
 • Kỹ năng viết báo cáo, trình bày văn bản tốt;
 • Nhiệt huyết, hết lòng vì công việc.

Quyền lợi được hưởng và chế độ

 • Tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, các ngày Lễ trong năm.
 • Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe UIC (United Insurance Company).
 • Ưu đãi mua căn hộ dự án của Công ty.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại.
 • Mức lương: 12-20 triệu
 • Gửi hồ sơ qua email: hr@mik.vn (Tiêu đề/Subject: ghi rõ vị trí ứng tuyển)